PROIEKTUAK

GIDA DIDAKTIKOAREN DISEINUA: “JAN ETA IKASI, ESKOLATIK HASI”

Bi hitzetan: 

Sorkin, JAN ETA IKASI: ESKOLATIK HASI 2.0 gidaren diseinu eta sorrera prozesuaren parte izan da. Gidak gure jantokiak osasungarriago, hezigarriago, hurbilago, agroekologikoago eta bidezkoago bihurtzeko lehen urratsetak ematen lagundu nahi duten jarraibideak, ideiak eta orientabideak biltzen ditu.

Markoa: 

Gida hau, Bidezko Elikadura, EHIGE eta jantokiaren kudeaketa propioara pasatu diren proiektu pilotuen ordezkariekin batera egin da. Eragile guztia hauek osatzen dugu Gure Platera Gure Aukera (GPGA). Ekimen hau 24 kolektibok bultzatuta dago eta eskola komunitateetan, lehen sektorean eta gizartean, oro har, dagoen eskaera batetik sortzen da, Euskadiko eskola-jantokien gaur egungo eredua aldatzeko helburuz. Gure proposamena, misioa eta jantokien karakterizazioa dokumentuan azaltzen dugu. 

Jardueraren laburpena: 

GPGA ekimenari informazioa eta aholkua etengabe eskatzen zitzaionez, 2018. urtearen hasieran tresna hurbil, praktiko eta eskuragarri bat sortzea erabaki zen, interesa zuen edonorentzat. Horretarako, Sorkinek lantalde bat dinamizatu zuen, EHIGEk, BIGEk, Bidezko Elikadurak eta euren jantokiak kudeatzen hasi diren 4 proiektu pilotuetako guraso-elkarteetako ordezkariek osatua. Kolektibo horiek euren jakintzak partekatu zituzten eta parte hartze bidez ezarri zuten informazioa nola egituratu behar zen eta zer eduki sartu behar ziren.

Horrekin guztiarekin, bada, gida hau egin genuen. Gida honako gai hauetan kezkatuta dauden pertsona guztiei zuzenduta dago: ikastetxeetan haurrek eta gazteek zer jaten duten, horrekin zer ikasten ari diren eta gure komunitatean eta ingurunean zer eragin duen.

2.0 tresna honen bitartez, ekintzara pasatzera animatu nahi dugu, garatutako esperientzia partekatuz eta jarraibideak, ideiak eta orientabideak emanez. Hala, erkidego bakoitzari gehien komeni zaion jantoki-eredua lortzeko behar diren urratsak ematen joan nahi dugu, karakterizazioan jasotzen diren printzipioen arabera (hau da, jantoki-eredua hezitzailea, agroekologikoa, osasungarria, gertukoa eta bidezkoa izatea).

Prozesuak bizirik dirau. Irakasleek, ikasleek eta jantokiko langileek aurretik parte hartu ez zutela kontuan hartuta, 2019an, GPGAk karakterizazioa kontrastatzeko prozesu bat egin zuen. Gero, prozesu horren emaitzak eta ekarpenak sartu genituen gidan, hasierako edukiak aberastuz. Gainera, datorren urtean araudia berrikusteko eta prozesuan egindako ikaspenak eta jardunbide egoki batzuk txertatzeko asmoa dugu.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter